Vyhledávání

Kontakt

Aventyr

info@aventyr.cz

Acro-fireshow

Ten zvláštní okamžik na rozhranní dne a noci, kdy se světlo a temnota slévají ve stíny, vždycky fascinoval lidskou mysl. Ze stínů mnohdy vystupují zapomenuté příběhy, krouží mezi námi a je jen na člověku, jestli je dokáže zachytit a předat dál. My jsme se o to pokusili. K odstínům dne a noci jsme přidali ještě mihotavou barvu ohně a k tajemným bytostem, obývajícím stíny, jsme přidružili člověka, se všemi jeho touhami, láskou, nedokonalostí a pomíjivostí.

Pohanská bohyně pečuje o dávný oheň, to už však přicházejí první lidé, setkávají se, míjejí i znovu shledávají… z lásky a vášně se rodí další pokolení. Kejklíři přinášejí oběti prastarým mocnostem, jarním povětřím přilétají draci. Objevuje se nový oheň – živel, který neničí, naopak pomáhá člověku na jeho cestě k zítřku. Lidé, bohové i draci společně oslavují jeho příchod.

 

Chcete-li si prohlédnout  FOTOGALERII , klikněte na obrázek.